top of page

Marka

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.   

 

Marka tescili,10 yıllık periyotlarla yenilenmek sureti ile; marka sahibine sınırsız koruma sağlamaktadır. Ancak süre yenileme ücretlerinin düzenli olarak zamanında ödenmemesi tescilin iptaline sebep olmaktadır.   

 

Türk Patent ve Marka Kurumu’nda yapılmış olan marka tescil başvuruları sizi sadece Türkiye coğrafi sınırları içinde korumaktadır. Tescil ile koruma sağlanmayan ülkelerde marka sahibi haklarından yoksun kalmaktadır.  

 

Milet-IP olarak; tescile konu markanın sınıflarının belirlenmesi, ön benzerlik araştırmasının yapılması ve tescile uygunluğunun değerlendirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirleme, marka başvuru ve tescil işlemlerinin takibi, red kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması, benzer markaların tespiti ve itiraz edilmesi, yenileme, lisans ve devir işlemleri konularında müvekkillerimize zamanında ve detaylı hizmet vermekteyiz.  

Business Consultant
Trademarks
Businessmen

Patent & Faydalı Model

Patent

Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarını sağlayan tüm teknolojik buluşlara patent verilir.

Tescilli bir patent, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süreyle koruma altındadır.

Faydalı Model

Faydalı Model, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik koşullarını sağlayan tüm teknolojik buluşlara verilir.

 

Bir yardımcı program, iki temel özelliği bakımından patent tescilinden farklıdır:

- Birincisi, bir yardımcı program ne bir işlemci ne de bir süreç tarafından elde edilen bir formül olamaz.

- İkincisi, buluş basamağının bir yardımcı programda incelenecek bir kriter olmamasıdır.

 

Tescilli faydalı model, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süreyle koruma altındadır.

Hem patent hem de faydalı model için;

Türkiye Ulusal Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla yapılan faydalı model ve patent başvuruları, yalnızca Türkiye'de tescil almanıza izin verir ve diğer ülkelerde münhasır bir hak vermez.

 

Yıllık gelir ödemelerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmaması durumunda kayıt iptal edilir.

 

Milet-IP olarak bir buluşun patentlenebilirliği ile ilgili araştırma raporları, şartnamelerin hazırlanması, ulusal ve dünya çapında tescil stratejilerinin açıklanması, başvuru ve tescil süreçlerinin takibi, araştırmaya, incelemeye karşı cevap hazırlanması ve dosyalanması konularında en kaliteli hizmetlerimizi sunuyoruz. 3. kişiler tarafından yapılan raporlar ve itirazlar, yıllık ödemelerin ödenmesi ve patentlerin kullanılması.

Patent & Utility Model

Tasarım

Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir kısmının görünümünün insan duyuları tarafından algılanan çizgiler, renk, doku, şekil, ses, elastikiyet, malzeme veya diğer özellikler gibi çeşitli özelliklerin bütünü anlamına gelir.

s süsleme.

 

Bir tasarım, başvuru tarihinden itibaren her 5 yılda bir yenileme başvurularının usulüne uygun olarak yapılması kaydıyla 25 yıl süreyle tescil edilir. Yenileme ödemelerinin zamanında ve düzenli yapılmaması durumunda kayıt iptal edilir.

 

Türk Ulusal Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla yapılan tasarım başvuruları sadece Türkiye'de tescil almanızı sağlar ve diğer ülkelerde münhasır bir hak vermez.

 

Milet-IP olarak tescil şansının yorumlanması ve değerlendirilmesi, ulusal ve dünya çapındaki tescil stratejileri, başvuru ve tescil süreçlerinin takibi, sicil ve itirazlar tarafından verilen kararlara karşı cevap hazırlama ve dosyalama konularında en kaliteli hizmetlerimizi sunmaktayız. 3. kişiler tarafından dosyalanan, yenileme, lisans ve atama işlemleri.

Fitness App
Design
Wheat Field

Coğrafi İşaretler ve Geleneksel İsimler

Coğrafi işaret, belirli bir kaliteye, üne veya o yere, bölgeye, bölgeye veya menşe ülkesine atfedilebilecek başka bir özelliğe sahip bir ürünün menşeini gösteren işaretler anlamına gelir.

 

Milet-IP olarak tescil şansının yorumlanması ve değerlendirilmesi, ulusal ve dünya çapındaki tescil stratejileri, başvuru ve tescil süreçlerinin takibi, sicil ve itirazlar tarafından verilen kararlara karşı cevap hazırlama ve dosyalama konularında en kaliteli hizmetlerimizi sunmaktayız. 3. şahıslar tarafından dosyalanmıştır.

Geographc Sign

com.tr Alan Adı

Laptop and Phone
Domin Names
bottom of page