top of page

Milet-IP Sınai Mülkiyet Hizmetleri

Marka, Patent/Faydalı Model ve Tasarım tescil işlemleriniz için profesyonel destek.

Sunduğumuz Hizmetler

MARKA

Milet-IP olarak; tescile konu markanın sınıflarının belirlenmesi, ön benzerlik araştırmasının yapılması ve tescile uygunluğunun değerlendirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirleme, marka başvuru ve tescil işlemlerinin takibi, red kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması, benzer markaların tespiti ve itiraz edilmesi, yenileme, lisans ve devir işlemleri konularında müvekkillerimize zamanında ve detaylı hizmet vermekteyiz.

PATENT VE FAYDALI MODEL

Milet-IP olarak; buluşların tescil edilebilirliği için araştırılma ve raporlama yapılması, patent tarifnamesi hazırlanması, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirleme, patent başvuru ve tescil işlemlerinin takibi, olumsuz araştırma ve inceleme raporlarına karşı cevap ve görüş hazırlanması ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması, yıllık koruma ödemelerinin ve patent kullanımıyla ilgili işlemlerin takibi konularında müvekkillerimize zamanında ve detaylı hizmet vermekteyiz.

TASARIM

Milet-IP olarak; başvurunun tescile uygunluğunun değerlendirilmesi ve yorumlanması, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirleme, tasarım başvuru ve tescil işlemlerinin takibi, red kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması, benzer tasarımların tespiti ve itiraz edilmesi, yenileme, lisans ve devir işlemleri konularında müvekkillerimize zamanında ve detaylı hizmet vermekteyiz.

COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI

 

Milet-IP olarak; başvurunun tescile uygunluğunun değerlendirilmesi ve yorumlanması, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirleme, coğrafi işaret ve/veya geleneksel ürün adı başvuru ve tescil işlemlerinin takibi, red kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması konularında müvekkillerimize zamanında ve detaylı hizmet vermekteyiz.  

Milet - IP, modern iş dünyasına yönelik global yayıncılık yapan saygın Acquisition International tarafından 2019 yılının Sınai Mülkiyet alanında en güvenilir firması seçilmiştir.

Ayrıntıları Öğrenin 

bottom of page